Ugnslucka Klafreström no 1
Bredd 50 cm
Pris 1500 kr